'Write your sorrows in sand & your blessings in stone.'

Stichting ML foundation Gambia is ontstaan nadat wij, Modou en Lenneke Manka, al jaren op kleinschalig niveau diverse kinderen in Brikama spelenderwijs hebben voorbereid om naar school te gaan. We hebben beiden dezelfde droom, dezelfde visie, hetzelfde doel: de jongsten in deze arme wijk in Brikama toegang geven tot onderwijs, hygiene en het nastreven van hun dromen! Een school neerzetten die uit kan groeien tot een goede, gecertificeerde instelling is wat ons momenteel bezig houdt, met als extra element: Engelse lessen op goed niveau. Daarnaast zien we dat de locatie van de school impact heeft op de gemeenschap: het is een sociale ontmoetingsplaats geworden! Daarnaast is er een beginnende moestuin op onze locatie gestart en hebben onze nieuwe toiletten, waterkraan en prullenbakken zo veel impact en voorbeeld functie voor de buurt! Met onze lokale associatie in Brikama "Kang Killing - One Voice" kunnen we onze hulp steeds breder inzetten. We streven naar zelfredzaamheid en eenheid van deze lokale groep mensen, met een sterke nieuwe generatie.Sterk door educatie en het maken van keuzes voor de toekomst.

Er waren al vanaf 2012 serieuze plannen. Langzamerhand werd onze droom werkelijkheid: vanaf januari 2017 hebben we de stichting ML foundation Gambia opgericht. En ondanks dat deze Nursery school nog niet af is, zijn er al 105 kinderen aangemeld die 5 dagen per week begeleid worden door 2 docenten. Tijdens een groot deel van het regenseizoen liggen de lessen moedwillig stil wegens het ontbreken van een schoolgebouw. Met het openen van onze Nursery school kunnen we eindelijk het gehele jaar lessen aanbieden!

Met deze stichting willen we:

  • meer draagkracht krijgen op het gebied van werving
  • meer organiseren qua sponsor evenementen
  • duidelijker zijn naar onze sponsoren toe,

Het bestuur bestaat uit Modou Manka (secrataris),Lenneke Manka (penningmeester), Monique Wijnen (vice-voorzitter)

Er zijn nog meer mensen bij stichting ML foundation Gambia betrokken, die ons helpen en adviseren. Het dagelijks bestuur zal nog verder worden uitgebreid met een mogelijk vijfde persoon.


Een paar feiten op een rij


– naam: ML foundation Gambia

– RSIN/fiscaal nummer: 8573.22.382 te Apeldoorn

- KvK nummer: 68150849

- Bankrekening / IBAN nummer: NL57 RBRB 0706 2887 93

- ANBI status: ja (zie bovenstaand logo voor details)

– doelstelling: zelfredzaamheid en eenheid vergroten van kansarme gemeenschappen in Brikama, Gambia. Met de focus op de jonge generatie. Door het bieden van educatie, hygiene en betere leefomstandigheden.

– beleidsplan: gefaseerd werken aan het realiseren van een schoolgebouw en diverse hulpacties mbt hygiene en eerste basis behoeften.

– bestuurssamenstelling: op basis van secretaris-voorzitter, penningmeester, vice-voorzitter en PR

– Dagelijks bestuur: Modou Manka-Lenneke Manka-Monique Wijnen. Daarnaast is er nog een algemeen bestuurslid aanwezig.

– het beloningsbeleid: algeheel op vrijwillige basis keert de stichting geen salaris uit; alle inkomsten komen 100% ten goede van de projecten in Gambia

– verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie de uitgebreide jaarverslagen.

Jaar verslagen / statuten:

MLjaarverslag compleet 2020.pdf

ML jaarverslag compleet 2019.pdf

ML jaarverslag compleet 2018.pdf

Statuten stichting.pdf


ML foundation Gambia is partner van Mondial Apeldoorn; platform op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding als gevolg van klimaatverandering en oorlog.