'Write your sorrows in sand & your blessings in stone.'

Stichting ML foundation Gambia is ontstaan nadat wij, Modou en Lenneke Manka, al jaren op kleinschalig niveau diverse kinderen in Brikama spelenderwijs hebben voorbereid om naar school te gaan. We hebben beiden dezelfde droom, dezelfde visie, hetzelfde doel: de jongsten in deze arme wijk in Brikama toegang geven tot onderwijs! Een school neerzetten die uit kan groeien tot een goede, gecertificeerde instelling, met als extra element: Engelse lessen op goed niveau.

Er waren al vanaf 2012 serieuze plannen. Langzamerhand werd onze droom werkelijkheid: vanaf januari 2017 hebben we de stichting ML foundation Gambia opgericht. En ondanks dat deze Nursery school nog niet af is, zijn er al 45 kinderen aangemeld die 5 dagen per week begeleid worden door 2 docenten. Tijdens een groot deel van het regenseizoen liggen de lessen moedwillig stil wegens het ontbreken van een schoolgebouw. Met het openen van onze Nursery school kunnen we eindelijk het gehele jaar lessen aanbieden!

Met deze stichting willen we:

  • meer draagkracht krijgen op het gebied van werving
  • meer organiseren qua sponsor evenementen
  • duidelijker zijn naar onze sponsoren toe,

Het bestuur bestaat uit Modou Manka (secrataris),Lenneke Manka (penningmeester), Monique Wijnen (vice-voorzitter)

Er zijn nog meer mensen bij stichting ML foundation Gambia betrokken, die ons helpen en adviseren. Het dagelijks bestuur zal nog verder worden uitgebreid met een vierde en vijfde persoon.Een paar feiten op een rij


– naam: ML foundation Gambia

– RSIN/fiscaal nummer: 8573.22.382 te Apeldoorn

- KvK nummer: 68150849

- Bankrekening / IBAN nummer: NL57 RBRB 0706 2887 93

- ANBI status: ja (zie bovenstaand logo voor details)

– doelstelling: het bevorderen van het onderwijs en de landbouw in Gambia en daarmee het bevorderen van de werkgelegenheid en de maatschappelijke zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de bevolking van Gambia

– beleidsplan: gefaseerd werken aan de 2 benoemde projecten, te weten "school" en "landbouw" (uitgebreidere versie onderaan de pagina)

– bestuurssamenstelling: gestart op basis van voorzitter en secretaris penningmeester

– namen van de bestuurders: Modou Manka-Lenneke Manka-Monique Wijnen

– het beloningsbeleid: algeheel op vrijwillige basis keert de stichting geen salaris uit; alle inkomsten komen 100% ten goede van de projecten in Gambia

– verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaar overzicht financien en activiteiten:


2017 activiteiten

- Sponsorconcert Nunspeet

- Jubileum concert Camping 't Reestdal

- School actie en presentatie Oldebroek

- Div. initiatieven: flessenactie, schuurverkoop, collectes, giften

- Zakelijke sponsor werving


2018 activiteiten

- Klassiek huiskamerconcert Uddel

- Div. initiatieven: viooloptredens, presentaties, actie stoofpeer, giften

- Acties RAV IJsselland

- Pleinfeest en djembe optreden Camping 't Reestdal

- Zakelijke sponsor werving

2019 activiteiten

- African Food & Music event

- Acties RAV IJsselland

- Div. initiatieven: kofferbak verkoop, actie baobab, viooloptredens, giften

- Presentatie en African market Baptisten gemeente De Samenhof

- Actie "Toiletgebouw"


Voor meer impressies: ga naar onze foto pagina!

Hieronder nog meer feiten in pdf:

Statuten stichting.pdf

Beleidsplan ML Foundation Gambia.pdf