ML FOUNDATION GAMBIA

steun de bouw van de school via onze donate button!  

foto:Ellis Peeters

Wie zijn wij

We staan voor kansen in onderwijs voor kinderen in Gambia en daarnaast ondersteunen en stimuleren wij landbouw doeleinden in armere gebieden in Gambia.

Op de volgende pagina meer informatie over de stichting!

Nieuw schoolgebouw!

Nu we schoon stromend water hebben en de toiletten aangelegd worden, zijn we klaar voor het nieuwe schoolgebouw; Deze kinderen hebben eerst lessen gevolgd in een "achtertuin" en nu in een noodgebouw van palen en riet. Bouw je mee aan deze fantastische nieuwe stap voor hun toekomst?Elke euro geeft ons de kans dit gebouw snel en goed neer te zetten; de kids verdienen het!

Abaraka bak (heel veel dank) voor iedere vorm van hulp💖

ML school

De school die we nu opbouwen is een peuter/kleuterschool in een armere wijk in Brikama.

Brikama is één van de grotere steden in Gambia, West-Afrika.

Vanuit de lokale bevolking heeft een aantal dorpsoudsten de handen ineengeslagen om twee gecertificeerde leerkrachten te bekostigen. Met onze steun wordt er een "Nursery school" gerealiseerd met een officiële status. Dat is een peuter/kleuterschool waar de kinderen spelenderwijs worden voorbereid op leren schrijven en rekenen, zodat ze daarna door kunnen stromen naar een Primary school.

School systeem Gambia

Het leersysteem aldaar ziet er als volgt uit:

  • zes jaar Primary school: grades 1-6
  • drie jaar Junior secondary school: grades 7-9
  • drie jaar Senior secondary school: grades 10-12
  • vier jaar University education

In Gambia is er geen leerplicht en op het platteland zijn de kinderen vaak nodig om op het land te helpenen/of mee te helpen in de huishouding. Ongeveer driekwart van de kinderen (waarvan de meesten jongens zijn) gaan vanaf hun 5e wel een aantal jaren naar school,maar maken de Primary school niet altijd af. Ook stromen ze niet altijd door naar Junior school, laat staan naar Senior secondary of Universiteit.

De Primary school is gratis, maar er wordt van de ouders wel een bijdrage gevraagd voor boeken, schriften, pennen, als ook voor het schooluniform en het schoolfonds. Vanuit het schoolfonds worden extra dingen betaald, zoals rapporten, aardigheidjes met een feestdag zoals Tobaski, maar ook wel lunch voor diegenen die dat niet kunnen betalen.

De Nursery school is een privéschool, zodat alles (ook de salarissen van de leerkrachten) door de lokale bevolking bekostigd moet worden.

De huidige ML-Nursery school is nog niet af, maar nu al zo'n groot succes, dat naast deze school ook een Primary school gebouwd gaat worden.

Voor de sponsoring hiervan organiseren wij diverse evenementen, zoals o.a.presentaties op scholen, klassieke concerten op locatie, Afrikaanse markt, djembe workshops , verkopingen en bedenk het maar!

Natuurlijk zijn we erg blij ook met jouw steun aan de stichting ML Foundation Gambia❤Landbouw

Dit is een project voor ons, waarin we duidelijke visie hebben in het creeren van banen en voedsel voor de lokale bevolking. Zodra we landbouw kleinschalig kunnen opstarten in de buurt van de school, kan de school meer en meer gedragen worden door de lokale gemeenschap. We werken samen aan dit project met onze plaatselijke NGO: "Kang Killing - One Voice Association".

Wanneer we genoeg middelen en mensen hebben op de juiste plek, kunnen we dit project stukje bij beetje realiseren. Op dit moment staan we op het punt een supervisor aan te nemen, die iedere dag ter plaatse is en onze verbinding is tussen deze projecten en de lokele gemeenschap.

Met de juiste support kunnen deze visie laten slagen

Teamwork makes the dream work!