ML FOUNDATION GAMBIA

foto:Ellis Peeters

 

Wie zijn wij

Op dit moment bieden wij lessen aan voor kansarme kinderen, die geen middelen hebben om naar school te gaan. Maar ML foundation Gambia is meer dan een nieuw schoolgebouw:

Wij steken onze handen uit de mouwen voor een achtergesteld gebied in Gambia, Brikama. Daar waar de overheid niet steunt, helpen wij de lokale gemeenschap sterk en innovatief te worden. Onze focus ligt op hygiene, schoon water, educatie, en sociale eenheid. Met als duidelijk doel: zelfredzaamheid en betere kansen voor de jonge generatie, in dit gebied van Brikama. Een sterke gemeenschap zorgt voor betere samenwerking in diverse initiatieven. Een sociale eenheid zorgt voor harmonie en een betere buurt. Denk aan de lokale moestuin die door een groep moeders wordt verzorgd. Denk aan een gezamenlijk plan met de buurt om de wegen te verbeteren. Denk aan de nieuwe water aansluitingen en prullenbakken op het schoolterrein. Denk aan het voorbeeld wat we kunnen zijn op het gebied van hygiene, handen wassen, tanden poetsen, het schoonhouden van de omgeving enzovoort!

Voor nu werkt ML foundation Gambia aan een groeiende school, waar we verder kunnen werken met de kinderen aan hun educatie en toekomst plannen. Helpt u mee? Ook op facebook kunt u onze initiatieven volgen. We kunnen niet zonder uw support!

Op de volgende pagina meer informatie over de stichting!

Abaraka bak (heel veel dank) voor iedere vorm van hulp💖

Onze school

De school die we nu gebouwd hebben is een peuter/kleuterschool in een armere wijk in Brikama.

Brikama is één van de grotere steden in Gambia, West-Afrika.

Vanuit de lokale bevolking heeft een aantal dorpsoudsten de handen ineengeslagen om twee gecertificeerde leerkrachten te bekostigen. Met onze steun wordt er een "Nursery school" gerealiseerd met een officiële status. Dat is een peuter/kleuterschool waar de kinderen spelenderwijs worden voorbereid op leren schrijven en rekenen, zodat ze daarna door kunnen stromen naar een Primary school.

School systeem Gambia

Het leersysteem aldaar ziet er als volgt uit:

  • zes jaar Primary school: grades 1-6
  • drie jaar Junior secondary school: grades 7-9
  • drie jaar Senior secondary school: grades 10-12
  • vier jaar University education

In Gambia is er geen leerplicht en op het platteland zijn de kinderen vaak nodig om op het land te helpenen/of mee te helpen in de huishouding. Ongeveer driekwart van de kinderen (waarvan de meesten jongens zijn) gaan vanaf hun 5e wel een aantal jaren naar school,maar maken de Primary school niet altijd af. Ook stromen ze niet altijd door naar Junior school, laat staan naar Senior secondary of Universiteit.

De Primary school is gratis, maar er wordt van de ouders wel een bijdrage gevraagd voor boeken, schriften, pennen, als ook voor het schooluniform en het schoolfonds. Vanuit het schoolfonds worden extra dingen betaald, zoals rapporten, aardigheidjes met een feestdag zoals Tobaski, maar ook wel lunch voor diegenen die dat niet kunnen betalen.

De Nursery school is een privéschool, zodat alles (ook de salarissen van de leerkrachten) door de lokale bevolking bekostigd moet worden.

De huidige ML-Nursery school is zojuist af en ingericht, maar nu al zo'n groot succes, dat naast deze school ook een Primary school gebouwd gaat worden.

Voor de sponsoring hiervan organiseren wij normaliter diverse evenementen, zoals o.a.presentaties op scholen, klassieke concerten op locatie, Afrikaanse markt, djembe workshops , verkopingen en bedenk het maar!  Denkt u vooral met ons mee, dit hebben wij nodig en vinden we fijn!

Natuurlijk zijn we erg blij met uw eventuele steun aan de stichting ML Foundation Gambia❤

 

 

Nieuws♥

Het schoolgebouw is af en kijk hoe prachtig het er van binnen uit ziet! Wilt u ons blijven steunen, zodat we ondersteuning in de vorm van materialen en een warme maaltijd kunnen blijven bieden? Misschien wilt u donateur worden voor een klein bedrag per maand?!